Praktisch

Praktisch


Kostprijs


Individueel:

60 euro (duur sessie: 60 minuten)


Koppel:

85 euro (duur sessie: 90 minuten)


Een huisbezoek is in sommige gevallen
ook mogelijk. Hiervoor wordt de
kostprijs individueel berekend.


Kennismakingsgesprek

Vooraleer een therapie opstart, vindt steeds een kennismakingsgesprek plaats waarin je vraag en verwachtingen besproken worden.

Ik streef er naar om binnen twee weken een eerste gesprek aan te bieden.

Op basis hiervan beslissen we samen of er een therapie opgestart zal worden.

Indien ik van mening ben dat ik u niet de gepaste ondersteuning kan bieden, bespreken we samen zorgvuldig de doorverwijzing.


Annuleren

Er kunnen onvoorziene omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen. Gelieve ten laatste 24 uur op voorhand te verwittigen. Dit biedt de mogelijkheid om nog iemand anders in te plannen. Indien je jouw

afspraak te laat annuleert, zal u de helft van het tarief worden aangerekend.