Wie is Tinne?

Wie is Tinne?


Ik ben geboren op 11/03/1990. Ik behaalde mijn

Bachelor Toegepaste Psychologie (Thomas More, Antwerpen).


Kenmerkend voor mijn stijl is de positieve en

recht-door-zee houding die ik aanneem.

Ik schenk aandacht aan waar de persoon mee vast zit,

maar bovenal probeer ik de aandacht te richten op

de lichtpuntjes/hetgeen al goed gaat.

Ik probeer samen met mensen inzicht te krijgen in hun eigen krachten en mogelijkheden.


Ik ben empathisch. Dit maakt dat er bij mij een grote wil is om de ander te begrijpen en mee te gaan in zijn/haar verhaal. Later kunnen we dan samen bekijken wat we in dat verhaal kunnen veranderen of anders benaderen.


Ik ben oprecht en authentiek. Wat ik denk, voel en beleef zal ik uiten in een gesprek. Dit maakt dat mensen bij mij op gesprek alle gedachten, gevoelens en belevingen mogen uiten. 

Ik zit in een gesprek volledig als mezelf met mijn kwaliteiten en beperkingen. Ik zal hier eerlijk en open voor uitkomen. Dit nodigt mensen uit om ook zichzelf te zijn en het masker, dat soms nodig is, te laten vallen. Laten we elkaar puur als mens tot mens ontmoeten!Ik heb ervaring in het begeleiden van:


            - Kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale en/of fysieke handicap

              met bijkomende gedrags- en/of emotionele problemen.

            - Kinderen met psychische, sociale problemen en leermoeilijkheden.

            - Volwassenen met psychische, sociale of relationele problemen.