Therapie met paarden

Therapie met paarden


Therapie met paarden

De paarden helpen je terug voeling te krijgen
met de signalen die je lichaam

uitzendt en je grenzen te bewaken.
Het is niet voor
iedereen evident
om over zichzelf te praten.
Binnen
therapie met dieren ligt de nadruk
op een non-verbale/
natuurlijke manier
van contact maken.
Een dier
oordeelt immers niet.

                                                       

Zorgboerderij

Gevoelige mensen krijgen de kans
om onder begeleiding contact te maken
met
zichzelf, de paarden en de andere dieren
op de zorgboerderij. Ze kunnen via een
atelier
deelnemen aan het leven op de boerderij.
Het is een unieke ontmoeting
tussen mens en dier.


Workshops en trajecten

Relaxatie, veerkracht, teambuilding, ...Meer praktische info en prijzen over de mogelijkheden met de paarden:


                                                   

www.equi-librium.be