Psychologische begeleiding

Psychologische begeleiding

Inhoud psychologische begeleiding

Iedereen heeft het wel eens moeilijk met zichzelf of in de omgang met anderen.

Dit hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal niet meer lukt. Op zo'n moment kan het helpend zijn om professionele hulp in te schakelen.


De begeleiding bestaat uit gesprekken, waarbij ik je help om inzicht te krijgen in jezelf en de zaken waarmee je vast zit.

Vooraleer een begeleiding opstart, vindt er steeds een kennismakingsgesprek plaats waarin je vraag en verwachtingen besproken worden.

Enkele gesprekken kunnen soms al voldoende zijn om terug rust te krijgen, emoties een plaats te geven en anders om te gaan met moeilijke situaties.


Ik probeer mezelf zo snel mogelijk overbodig te maken. Ik geloof namelijk in de kracht van mensen. Ik ondersteun je om binnen je eigen mogelijkheden en die van je omgeving jouw meer grip te geven op je persoonlijke situatie.


Als praten voor jou moeilijk is of niet vanzelf gaat, dan kunnen we ook naar buiten gaan.

Al wandelend in de natuur of tijdens het poetsen van een paard is het misschien wel mogelijk om gevoelens of moeilijke onderwerpen toch bespreekbaar te maken.

Vooral bij kinderen werken deze creatieve methoden heel goed. Bij hen werk ik ook vaak via spel.

Specialisaties:

              - Personen met hoogsensitiviteit

              - Koppels en gezinnen 

              - Personen met een mentale beperking 

              - Personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)